Euro si pietele financiare europene

CUPRINS
CAPITOLUL                             1.                              Moneda
euro........................................................................
..........  1
   1.1.                         Introducerea                         monedei
euro........................................................................
..    1
      1.1.1.      Rolul      internaţional      al       monedei       unice
europene..................................   2
      1.1.2.        Efectele        internaţionale        ale        monedei
euro...........................................    3
   1.2.                           Bipolarismul                            $-
euro........................................................................
............     4
      1.2.1.       Dinamica       bipolarismului       şi       hegemonismul
monetar.........................  4
      1.2.2. Va reuşi euro să preia hegemonia în lumea financiară
              deţinută          de          dolar          din          1945
?..............................................................     5
      1.2.3. Configuraţia bipolarismului $-euro. Modelul teoretic
           bazat                pe                funcţia                de
                reacţie.....................................................
                ..........  7
   1.3.                                                        Volatilitatea
euro........................................................................
...............  9
      1.3.1.     Evoluţia     euro.     Euro:      succes      sau      eşec
?.............................................     9
      1.3.2.    Puncte    de     vedere     cu     privire     la     moneda
unică...................................     10
      PIEŢELE
FINANCIARE..................................................................
.........   13
CAPITOLUL                              2.                              Piaţa
monetară....................................................................
.........   14
   2.1. Piaţa interbancară a depozitelor negarantate şi piaţa acordurilor
                                                                          de
răscumpărare................................................................
.........................    15
      2.1.1.                                                         Volumul
tranzacţiilor...............................................................
.........   16
              2.1.2.         Gradul         de         integrare          al
pieţelor..........................................................  18
                                2.1.3.                            Tranzacţii
transfrontaliere............................................................
..... 19
                               2.1.4.                           Funcţionarea
pieţei......................................................................
......      20
                     2.1.5.                 Participanţii                 la
piaţă.......................................................................
...   21
   2.2.                                                              Pieţele
derivate....................................................................
...................... 22
                                  2.2.1.                             Pieţele
futures.....................................................................
..............   23
             2.2.2.        Piaţa         swap-urilor         cu         rata
dobânzii....................................................  23
   2.3.  Piaţa  bonurilor  de  tezaur  şi  a   altor   titluri   pe   termen
scurt.........................    25
                                   2.3.1.                              Piaţa
primară.....................................................................
...............  25
                                  2.3.2.                              Amount
outstanding.................................................................
..... 27
                                   2.3.3.                              Piaţa
secundară...................................................................
.............    28
               2.3.4.           Microstructura           pieţei           şi
lichiditatea................................................. 30
CAPITOLUL                   3.                   Piaţa                    de
capital.....................................................................
......      32
   3.1.         Piaţa         obligaţiunilor          denominate          în
euro...................................................  32
             3.1.1.        Cererea:        evoluţia         comportamentului
investiţional.......................... 33
          3.1.1.1. Diversificarea geografică a investiţiilor
                în                       cadrul                       zonei
euro............................................................    34
          3.1.1.2.  Diversificarea   investiţiilor   în   alte   tipuri   de
active..............   35
          3.1.1.3.            Modificări            în            utilizarea
indicilor........................................  36
          3.1.1.4.    Impedimente     în     calea     diversificării     şi
integrării................   36
      3.1.2.           Oferta:           evoluţia           comportamentului
emitenţilor.............................     37
           3.1.2.1.                     Obligaţiunile                     de
stat......................................................... 37
           3.1.2.2. Emisiunea de obligaţiuni de către agenţii
                 supranaţionale                                          sau
      guvernamentale.................................   41
           3.1.2.3.                                            Obligaţiunile
corporative.................................................  41
           3.1.2.4. Evoluţia pieţei obligaţiunilor denominate
                 în                         euro                          în
      2001................................................................
      43
      3.1.3.   Evoluţia   pieţelor    secundare    şi    participanţii    la
piaţă......................  48
   3.2.                                                                Piaţa
acţiunilor..................................................................
.....................  48
   3.3. Noi instrumente financiare pe pieţele de capital
      denominate                                                          în
euro........................................................................
..........  52
CONCLUZII...................................................................
....................................    53
ANEXE
      Anexa nr.1. Evoluţia cursului valutar euro/dolar pe
               perioada                                                1999-
   2001............................................................ 56
      Anexa nr.2. Evoluţia grafică a cursului euro/dolar pe
               perioada                                                1999-
           2001............................................................
           60
      Anexa nr.3. Studii de piaţă efectuate de
SEBC.....................................    65
      Anexa nr.4. Evoluţia pieţei primare şi secundare
               a              titlurilor              pe              termen
           scurt..................................................  68
        Anexa   nr.5.   Evoluţia   pieţei   obligaţiunilor   denominate   în
euro.............      71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu