FORMAREA, DEZVOLTAREA SI EDUCAREA LIMBAJULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR

        FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
                                   PRIMAR
                             CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………………………………4
CAP.I: Probleme ale curriculum-ului naţional……………………………………………6
      1.1. Concepte cu efecte metodologice…………………………………………………………6
             1.2.       Principii,        criterii,        componente,
finalităţi………………………………………………….8
        1.3.   Locul   şi    rolul    limbii    române    în    ciclul
primar…………………………………………….10
CAP.II:               Limba               şi                literatura
română…………………………………...................................13
      2.1. Obiective educaţionale……………………………………………………………………13
           2.2.      Conţinuturi      lingvistice      în       ciclul
primar…………………………………………………..14
      2.3. Metode de învăţare………………………………………………………………………..17
CAP.III:     Educarea    limbajului    în    ciclul    de    achiziţii
fundamentale……......................20
        3.1.   Stabilirea   obiectivelor:    cadru,    specifice    şi
operaţionale………………………………….20
       3.2.  Activităţi  de  învăţare  pentru  formarea,  educarea  şi
dezvoltarea limbajului………………23
      3.3. Evaluarea – barometrul activităţii şcolare pentru învăţător
şi elev……………………….31
CAP.IV: Comunicare şi limbaj……………………………………………………………….34
      4.1. Ce este limba? Ce este limbajul?…………………………………………………………34
      4.2. De ce greşesc copiii în exprimare?……………………………………………………….40
       4.3.  Jocul  didactic  folosit  în  lecţiile  de  limba  română
………………………………………..45
      4.4.     Formarea     şi      educarea      limbajului      prin
lectură…………………………………………….51
CAP.V. Experiment didactic…………………………………………………………………..57
Concluzii..............................................................
.......................................................................
........69
Anexe…………………………………………………………………………………………………71
Bibliografie…………………………………………………………………………………………81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu