IMPORTANTA REFLECTARII IN CONTABILITATE A DECONTARILOR FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

CUPRINS
Pagina
INTRODUCERE………………………………………………………………………1
CAPITOLUL I.
PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. BIO EEL S.R.L. ……………………...……….3
1.1. Cadrul organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea ………….........….....3
1.1.1. Prezentarea de ansamblu a societăţii şi obiectul  de activitate……...3
1.1.2. Organizarea contabilităţii …………………………………………..5
1.1.3. Piaţa de desfacere, principalii furnizori şi clienţi…………………...6
1.2. Cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea ……………………………...9
CAPITOLUL II.
CONCEPTUL DE REZULTAT FINACIAR………………………………………..12
2.1. Conceptul de profit şi factorii care influenţează masa profitului………….12
2.1.1. Volumul, structura şi calitatea producţiei…………………..…..….18
2.1.2. Nivelul costurilor de producţie………………………………….…19
2.1.3. Nivelul preţurilor de vânzare şi al tarifelor………………………..20
2.1.4. Modalităţi de repartizare a veniturilor între principalii posesori ai          factorilor de producţie…………………………………………….……...21
2.1.5. Viteza de rotaţie a capitalului…………………….………………..21
2.2. Metode de cuantificare a profitului……………………………………..…22
2.2.1. Cuantificarea profitului antefactum…………………………..……22
2.2.2. Cuantificarea profitului postfactum…………………………..……22
CAPITOLUL III.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ CE CONCURĂ LA FORMAREA PROFITULUI BRUT ŞI IMPOZITUL PE PROFIT……………………..………….25
3.1. Venituri provenite din activitatea economică……………………………...27
3.1.1. Venituri din exploatare………...………………………….…….…27
3.1.2. Venituri financiare …………………………………………….….29
3.1.3. Venituri extraordinare……………………………………………..31
3.2. Cheltuielile întreprinderii şi decontarea acestora………………………….31
3.2.1. Cheltuieli din exploatare.………………………………………….31
3.2.2. Cheltuieli financiare…………………………………………...…..32
3.2.3. Cheltuieli extraordinare……………………………………………33
3.3. Conceptul de impozit pe profit…………………………………………….33
3.3.1. Entităţile plătitoare de impozit pe profit şi sfera de cuprindere a impozitului…………………………………………………………….....36
3.3.2. Entităţile scutite de plata impozitului pe profit……………..……..37
3.3.3. Anul fiscal şi cotele de impozitare………………………….……..37
3.4. Calculul profitului impozabil………………………………………...……38
3.4.1. Elemente care contribuie la calcularea bazei impozabile………….39
3.4.2. Elemente similare veniturilor şi cheltuielilor………………..…….44
3.5. Plata impozitului şi depunerea declaraţiior fiscale…………..…………….50
3.6. Evaziunea fiscală………...………………………………………….……..50
3.6.1  Conceptul de evaziune fiscală şi formele acestuia…………..…….50
3.6.2. Contravenţii şi infracţiuni privind faptele de evaziune………..…..52
CAPITOLUL IV.
IMPORTANŢA REFLECTĂRII ÎN CONTABILITATE A DECONTĂRILOR              FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT…………………………...…..…….56
4.1. Modalitatea de calcul a impozitului pe profit la S.C. BIO EEL S.R.L. …..56
4.2. Reflectarea în contabilitate a impozitului pe profit……….…..………...…61
CAPITOLUL V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………64
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………......66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu