Managementul performantei in cadrul companiei KRAFT

                                 Capitolul 1
    Strategii manageriale orientate către client care asigură performanţa
                               organizaţională
      1.1 Consideraţii generale privind necesitatea orientării către  client
în afacerile actuale
      1.2 Balanced  Scorecard-ul  Organizaţional  –  instrument   managerial
utilizat pentru a realiza o  viziune  strategică  în  organizaţie  orientată
către client
                                 Capitolul 2
     Strategii care asigură performanţa adoptate de compania Kraft Foods
                                 Capitolul 3
  Evaluarea performanţei unui proiect dezvoltat de Kraft Foods cu aplicaţia
                    software Balanced Scorecard Designer
                                BIBLIOGRAFIE
pagini 86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu