Managementul schimbarii organizationale - comportamentul personalului in procesul schimbarii organizationale. Studiu caz SC

Cuprins
Cap.1 Managementul schimbării – conţinut şi specific……………………………………. 3
         1.1     Organizaţiile      contemporane      şi      nevoia      de
schimbare……………………..…………3
         1.2 Elementele schimbării în  organizaţie…………………………………….………..…7
         1.3 Etapele procesului schimbării în organizatie…………………………………….….12
            1.3.1 Etapele schimbării descrise de Lewin………………………………..……12
                1.3.2     Schimbarea     ca     proces      continuu      şi
incremental………………………..…16
Cap. 2 Managementul schimbării organizaţionale………….………………………………18
      2.1  Principii  pentru   iniţierea   şi   conducerea   schimbării   in
organizaţie………...………18
      2.2    Problemele    organizatorice    care    apar    în     procesul
schimbării…………...………...19
      2.3 Rezistenţa la schimbare………………………...…………………………………….21
         2.4    Rolul    managerilor    în     procesul     de     schimbare
organizaţională………...…………..27
   Cap.3   Comportamentul   personalului   în    procesul    de    schimbare
organizaţională……29
3.1           Schimbarea            -            constrângere            sau
opinie?.....................................................................
....30
3.2.    Motive    pentru    care    angajaţii     se     opun     schimbării
organizaţionale………………………..32
      3.3 Rolul obiectivelor organizaţiei în  manifestarea  comportamentului
personalului...……...33
          3.4     Legătura     motivaţie-comportament     în      schimbarea
organizaţională………...…………….35
       3.5  Motivaţii  individuale  şi  colective  în  procesul   schimbării
organizaţionale………...………36
        3.6   Rolul   formării   profesionale   în    procesul    schimbării
organizaţionale……………..….…….42
Cap 4 Studiu de caz: INCDTIM Cluj-Napoca…………………………………………...…….43
            4.1 Scurtă prezentare a INCDTIM……………………………………..…………………45
            4.2 Necesitatea schimbării organizaţionale…………….……………………………….48
                        4.3              Obiectivele              schimbării
organizaţionale……………………………...……..………..49
                4.4      Etapele      schimbării      organizaţionale      a
INCDTIM…………….…………………….. 50
            4.5 Percepţia angajatilor – chestionar- ………………………………………………….53
            4.6 Analiza rezultatelor………………………………….…………………………………56
Concluzii şi propuneri……………….…………………………………………………………..62
Anexe…………………………………………………………………...…………………………..63
Bibliografie………………………………………………...………………………………………63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu