Organizarea contabilitatii la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara

CUPRINS
CAPITOLUL    1.    Consideraţii    generale    privind    agricultura     în
România….……………………..pag. 1
     1. Cauzele crizei agriculturii româneşti…………………………………………………pag. 1
     2. Măsuri de susţinere a agriculturii  româneşti………………….……………...………pag.
        3
     3. Îmbunătăţirea structurii agriculturii  româneşti…………………………………….…pag.
        4
     4. Structura organizatorică a Direcţiei Generale pentru Agricultură  şi
        Industrie Alimentară……………………………………………………………………………pag. 6
     5. Atribuţiile compartimentului financiar-contabil din cadrul Direcţiei
        Generale        pentru        Agricultură        şi        Industrie
        Alimentară………………………………………………..…pag. 9
   CAPITOLUL   2.   Evaluarea    cheltuielilor    potrivit    clasificaţiei
   bugetare...………………….......pag. 12
    2.1.Evaluarea        cheltuielilor        potrivit        clasificaţiei
    bugetare………………………………..pag. 12
    2.2.       Întocmirea       bugetului       de       venituri        şi
cheltuieli………………………………………..pag.18
CAPITOLUL  3.  Organizarea  contabilităţii  la  Direcţia   Generală   pentru
Agricultură                           şi                           Industrie
Alimentară……...…………………………………………………………………………...…pag. 20
     1.  Particularităţi privind organizarea contabilităţii la instituţiile
        publice……………pag. 20
     2.  Deschiderea de credite din Bugetul de Stat……………………………………….pag. 21
     3.  Contabilitatea cheltuielilor efective……………………………………………….pag. 24
     4.  Contabilitatea plăţilor de casă……………………………………………………..pag. 26
     5.     Contabiliatea    mijloacelor     băneşti     şi     a     altor
        valori………………………………...pag. 27
     6.  Contabilitatea decontărilor cu debitorii…………………………………………...pag. 29
     7.  Contabilitatea decontărilor  cu  salariaţii…………………………………………...pag.
        31
     8.      Contabilitatea     decontărilor     cu      creditorii      şi
        furnizorii……………………………..pag. 34
     9.  Contabilitatea decontărilor cu Bugetul Statului…………………………………..pag.
        35
    10.  Contabilitatea  decontărilor  privind  asigurările  sociale  şi  a
        decontărilor
                  privind   contribuţia   la   constituirea   fondului    de
      şomaj……………………….…..pag. 37
    11. Contabilitatea operaţiilor privind materialele……………………………….…pag. 39
12. Contabilitatea obiectelor de inventar……………………………………….….pag. 41
    13. Contabilitatea mijloacelor fixe  şi  terenurilor……………………………….….pag.
        42
    14. Contabilitatea cheltuielilor de capital……………………………………….…pag. 45
    15. Monogarfie contabilă privind  principalele  operaţii  efectuate  la
        Direcţia
                    Generală     pentru     Agricultură     şi     Industrie
      Alimentară……..…………………….pag. 48
CAPITOLUL 4. Consideraţi generale privind programul informatic  utilizat  în
cadrul      compartimentului      financiar-contabil      al       Direcţiei
Agricole……………………………...……..pag. 52
ANEXE………………………………………………………………………………………...pag. 56
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………….pag. 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu