Perspectivele politicilor sociale din Romania in contextul europenizarii si globalizarii

CUPRINS:
INTRODUCERE:………………………………………………….............   3
CAP I : Concept fundamental şi instituţii implicate în structurarea     politicilor sociale ……………………………………………………………………..   5
1.1.Conceptul general de politică socială şi politicile sociale sectoriale………..   5
1.2.Statul bunăstării si securitatea socială.’’ Cetatenia socială’’in traditia europeană……………………………………………………………………….    6
1.3.Dimensiunea socială a integrării europene.Europa socială…………………    8 
CAP II Welfare state(statul bunăstării,asistenţial sau’’providenţial’’)…...  11 
2.1.Apariţia şi expansiunea WS.De la Bismarck la Keynes şi Beveridge………………………………………………………………………   11
2.2.1947-1973: ,,The Golden Age"……………………………………………    12
2.3.Anii ’80.Criza sistemului  welfare state………………………….……….     15
2.4.Reforma statului bunăstării sub influenta Noii Drepte(Thatcher-Reagan)……………………………………………………………………….     18  
CAP III Perspectivele politicilor sociale din România în contextul europenizării şi globalizării………………………………………………………………..   20 
    3.1. Politica socială în România posttotalitară………………………………...    20 
    3.2. Impactul soluţiei liberal-europene asupra societăţii româneşti…………...    30 
   
3.3.Perspectivele Europei de Vest cu privire la problemele şi oportunităţile extinderii UE …………………………………………………………………………………    35
3.4.Perspectivele politicilor sociale din România în contextul europenizării si globalizării…………………………………………………………………….     37
3.4.1.Sfârşitul de mileniu-sfârşitul influentei ideologiilor asupra statului bunăstării……………………………………………………………………....    37 
3.4.2.Globalizarea in sfera politicilor sociale ………………………………...    40 
3.4.3.Cum se raporteaza Romania la procesele de integrare europeana si de globalizare ?.........................................................................................................................    47
3.5.Dezvoltarea armonioasa a Romaniei in context european si global in conditii de eficienta, ţinind cont de strategia post-aderare 2007-2013…………………………………………………………………………..    50
CAP IV  Studiu de caz: O evoluţie comparativă a României dupa’89 cu   
         Marea Britanie după 1945……………………………………...   55
CONCLUZII…………………………………………………………….    62
Bibliografie………………………………………………………………    67
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu