Plan de afaceri - Producerea si comercializarea vestimentatiei textile pentru femei

CUPRINS
1.Afacerea…………………………………………………………………………….3
1. Definirea afacerii……………………………………………………………....…3
2. Alegerea formei organizatorico-juridice………………………………………….5
1.3 Alegerea structurii organizaţionale………………………………………………..5
1.4  Prezentarea firmei………………………………………………………………...6
2. Piaţa………………………………………………………………………………...6
2.1 Definirea pieţei……………………………………………………………………6
2.2 Analiza SWOT a industriei confecţiilor de
îmbrăcăminte.........................................6
2.3
Concurenţii.................................................................
.................................................7
2.4Elaborarea programei de producţie
............................................................................
.8
3. Planul de marketing…………………………………………………......................12
3.1 Definirea mediului de marketing………………………………………………...12
3.2 Strategii de marketing…………………………………………………………....12
3.3 Politici de marketing……………………………………………………………..13
4. Managementul şi personalul……………………………………….........................16
4.1 Planificarea necesarului de personal…………………………………………......16
4.2 Motivarea personalului…………………………………………………………..19
5.  Planul
financiar...................................................................
........................................20
5.1 Analiza economică a
proiectului.................................................................
..............20
5.2 Calculul preţului
produsului..................................................................
....................23
5.3 Indicatorii economici ai
proiectului.................................................................
.........24
5.4 Planul acţiunilor planificate până la începerea
activităţii.........................................25
5.5 Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului şi modul de
utilizare a lor
............................................................................
..............................................................25
5.6 Situaţia fluxului de
numerar.....................................................................
.................26
5.7                                                                 Bilanţul
contabil....................................................................
....................................27
6.Concluzii.................................................................
......................................................29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu