POLITICA DE DIVIDENDE

CUPRINS
INTRODUCERE
                                               1
MOTIVAŢIE, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRI
 1
Cap 1 DIVIDENDUL ŞI POLITICA DE DIVIDEND
                  5
    1.  Noţiuni elementare legate de dividend şi aspecte
                      de        legislaţie        privind         dividendul
                                              5
    2.  Politica  de  dividend  a  societăţilor  cotate  la  BVB(statistici
       descriptive)           15
Cap 2 ANUNŢUL DIVIDENDULUI ŞI TEORII EXPLICATIVE
                         ALE                REACŢIEI                CURSULUI
                                   26
            2.1    Teoria    neutralităţii     politicii     de     dividend
                                       26
                        2.2                Teoria                 semnalului
                                                31
                      2.3              Teoria               suprainvestiţiei
                                               38
                         2.4                 Studii                 empirice
                                                  40
Cap 3  IMPACTUL STRUCTURII ACŢIONARIATULUI
                                  ASUPRA                        DIVIDENDELOR
                                  50
         3.1   Metodologia    de    studiu    şi    eşantionul    de    date
                                 50
                      3.2                 Rezultate                 empirice
                                               53
                        3.2.1             Analiza             descriptivistă
                                             53
                          3.2.2              Analiza              statistică
                                                62
              Cap              4              CONCLUZII               FINALE
                                    70
ANEXE
BIBLIOGRAFIE sau REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu