POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND VALUAREA STOCURILOR IAS 2

CUPRINS
STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN  LITERATURA DE SPECIALITATE
................ 1
      1.1
Aria de definiţie şi aplicabilitatea temei. Definiţii şi concepte
cheie
............................................................................
................... 1
    1.2
Referenţialul contabil. Standarde şi reglementãri contabile ...........3
    1.3
       1.4
              1.4.1
Sintezã din literatura de specialitate
.............................................. 5
Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor.
Principiile şi regulile evaluãrii .............................. 9
        Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi
evenimentelor
........................................................................ 9
           1.4.1.1       Recunoaşterea stocurilor
             ................................................ 9
           1.4.1.2       Evaluarea stocurilor
                         ...................................................
                         ... 10
       1.4.2
Principiile şi regulile evaluãrii
............................................. 11
           1.4.2.1
 Prinincipiile contabile   ................................................
11
           1.4.2.2
Regulile de evaluare ....................................................
12
                 1.4.2.2.1       Evaluarea la intrare
                 ......................................... 12
                 1.4.2.2.2       Evaluarea la inventar
                 ...................................... 13
                 1.4.2.2.3       Evaluarea la încheierea exerciţiului
                                      financiar (bilanţ)
                 ............................................. 14
                 1.4.2.2.4       Evaluarea la ieşire
                 ........................................... 15
           1.4.2.3
Organizarea contabilităţii stocurilor ............................ 18
                 1.4.2.3.1 Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor
.... 18
                 1.4.2.3.2 Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor
.....18
    1.5
Tratamentele şi practicile contabile specifice stocurilor .............. 19
       1.5.1
Contabilitatea primarã şi sistemul de control........................19
   2.
Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare specifice stocurilor.
Prezentarea informaţiilor .................................... 22
    1.6
Interpretãri şi analize financiare
................................................... 24
       1.6.1
Analiza                                                           stocurilor
.............................................................. 24
   2.
Analiza diagnostic a cheltuielilor totale la 1 000 lei  cifra de afaceri
............................................................................
.......27
CAPITOLUL II:
BIBLIOGRAFIE
CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE
............... 30
............................................................................
..............48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu