Practica de productie. editura X

                                   Cuprins
  Introducere
1.Analiza structural-ierarhică managerială a editurii
       4
2.Specificul editurii, structura şi caracteristicile editurii.
   Departamentele Editurii “Arc”
                                        5
3. Editura „Arc”
                                6
4.Analiza produselor editurii Arc
5. Produsele edituriiArc    7
6. Mijloace de fabricaţie în procesul pre-press la editura “Arc”
 8
7. Etape pe drumul cărţii de la autor la cititor
               9
8. Norme de editare
9. Drepturile de autor                                             17
10. Aplicaţii uzuale (programe/software) utilizate azi în
       lumea editorială                                                 19
11.Concluzie.    21

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu