PREZENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LA SC

                                   CUPRINS
1.Structura organizatorică a unei întreprinderi de producţie
      1..1.Definirea întreprinderii.
      1.2. Concepte fundamentale privind organizarea întreprinderilor
      1.3. Elemente specifice în unităţile agroalimentare.
2. Procesele de producţie
      2.1. Procesul de producţie – noţiune, tipologie, factori de influenţă
      2.2.  Tipurile  de  producţie,  concept,  criterii   de   clasificare,
caracteristici
      2.3. Legile şi principiile organizării proceselor de producţie
      2.4. Metode de organizare a sistemelor de producţie de bază
      2.4.1. Organizarea producţiei în flux
      2.4.2. Caracteristicile organizării fabricării produselor după  metoda
producţiei indi-viduale şi de serie mică
      2.5. Ciclul de producţie - noţiune, durată, structură
      2.5.2. Metode de dimensionare a suprafeţelor de producţie
      2.5.3. Tipuri de amplasare a mijloacelor de muncă  pe  suprafeţele  de
producţie
3. Tehnologia fabricării produselor din carne de porc
      3.1. Tehnologia de abatorizare
      3.2. Pregătirea animalelor pentru sacrificare
      3.3. Tăierea animalelor (bovine)
      3.3.1. Aducerea bovinelor în sala de tăiere
      3.3.2. Asomarea bovinelor
      3.3.3. Jugularea
      3.3.4. Sângerarea şi recoltarea sângelui
      3.3.5. Respingerea şi legarea esofagului
      3.3.6.  Jupuirea  şi  detaşarea  picioarelor  posterioare  şi  legarea
rectului
      3.3.7. Detaşarea coarnelor
      3.3.8. Jupuirea picioarelor anterioare
      3.3.9. Jupuirea capului
      3.3.10. Jupuirea propriu-zisă
      3.3.11. Detaşarea capului
      3.3.12. Eviscerarea
      3.3.13. Despicarea în jumătăţi
      3.3.14. Toaletarea
      3.3.15. Examenul sanitar-veterinar
      3.3.16. Colectarea glandelor
      3.3.17. Marcarea
      3.3.18. Cântărirea
      3.3.19. Degresarea
      3.4. Transformările din carne după tăierea animalelor
      3.5. Tranşarea şi dezosarea carcaselor şi alegerea cărnii
      3.5.1. Tranşarea carcaselor de bovină
      3.5.2. Tranşarea semicarcaselor de porc
      3.7. Conservarea cărnii prin frig
      3.7.1. Depozitarea cărnii refrigerate
      3.7.2. Depozitarea cărnii congelate
      3.8. Calitatea cărnii
4. Tehnologia fabricării preparatelor din carne de porc
      4.1. Clasificarea preparatelor
      4.2. Materiile prime
      4.3. Materiile auxiliare
      4.4. Materiale folosite în industria cărnii
      4.5. Tehnologia de  fabricare  a  preparatelor  din  carne  din  grupa
      mezelurilor şi a cârnaţilor
      4.5.1. Tranşarea, dezosarea, alegerea
      4.5.2. Obţinerea semifabricatelor pentru mezeluri (bradt şi şrot)
      4.5.3. Pregătirea compoziţiei
      4.5.4. Umplerea compoziţiei în membrane
      4.5.5. Legarea produselor
      4.5.6. Afumarea şi pasteurizarea preparatelor din carne
      4.6. Procesele de producţie a salamurilor crude de tip Sibiu
5. Defectele preparatelor din carne
Concluzii
Bibliografie
Pagini 72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu