Recrutarea si selectia personalului. Studiu de caz SC

CAPITOLUL I      RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI
   A. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE
         1.   NECESITATEA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE
         2. RECRUTAREA - ACTIVITATE DE BAZĂ A PROCESULUI DE ASIGURARE CU
         PERSONAL
         3.   DETERMINAREA CALIFICĂRILOR NECESARE CANDIDAŢILOR
         4.   FACTORI DE INFLUENŢĂ EXTERNI ŞI INTERNI AI RECRUTĂRII
         5.       SURSE  DE  RECRUTARE  A  PERSONALULUI
         6.   METODE DE RECRUTARE - ALEGEREA SURSELOR EXTERNE ŞI A
         CANALELOR DE COMUNICARE
         7.   CINE FACE RECRUTAREA Şi CUM? INTERVIUL DE RECRUTARE
         8.   PERSPECTIVE INTERNAŢIONALE ÎN RECRUTARE
         9.  EVALUAREA RECRUTĂRII
         B. SELECŢIA RESURSELOR UMANE
         1.   GRADUL DE ÎNCREDERE (FIDELITATEA) AL PROCESULUI DE SELECŢIE
         2.   ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE
CAPITOLUL II  PREZENTAREA SOCIETĂŢII ZIMTUB
           2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII
           2.2. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC. ZIMTUB SA
            2.3. STRUCTURA        ORGANIZATORICĂ        A        FIRMEI   ŞI
                 ORGANIGRAMA BRU
                 2.4. Prezentarea Biroului Resurse Umane
                 2.5. Conflicte. Cauzele conflictelor
                 2.6. Evaluarea analitică a complexităţii muncii şi
              ierarhizarea funcţiilor în raport cu complexitatea muncii
              pentru fiecare post în parte la ZIMTUB S. A.
CAPITOLUL IV STRATEGII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE LA S.C.
ZIMTUB S.A
         4.1.    PROPUNERI  DE  PERFECŢIONARE   A  RECRUTĂRII  LA   SC.
                 ZIMTUB S.A.
Pagini 90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu