Proiect Management Financiar - Analiza de Piata Policolor

                                 Capitolul I
                    Informaţii generale despre societate
                    1. S.C. Policolor S.A – scurt istoric
                                  2. Piaţa
                         1.3. Obiectul de activitate
                          1.4. Structura Societăţii
                                 Capitolul 2
                                 Capitolul 3
                   3.1. Analiza ratelor financiare uzuale
          3.1.1. Rate financiare de analiză a capacităţii de plată
    3.1.2. Rate finaciare de analiză a finanţării prin credite (gradul de
                                 îndatorare)
     3.1.3. Rate finaciare de analiză a eficienţei utilizării activelor
                3.1.4. Analiza eficienţei echipei manageriale
      3.2 Analiza indicatorilor economico-financiari prevazuti de OMFP
                                 nr.94/2001
                            (OMFP nr. 1752/2005)
                      3. Analiza altor rate financiare
                                Capitolul IV
                                 Capitalul 5
Pagini 54[pic][pic]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu