REGLEMENTAREA COMERTULUI ELECTRONIC IN UNIUNEA EUROPEANA

CUPRINS:
INTRODUCERE 3
Cap. 1. NOŢIUNEA DE COMERŢ ELECTRONIC  5
  1.1 DEFINIREA COMERŢULUI ELECTRONIC   6
  1.2 ETAPELE, MODELELE (MECANISMELE) ŞI DOMENIILE COMERŢULUI ELECTRONIC 10
    1.2.1 ETAPELE COMERŢULUI ELECTRONIC      10
    1.2.2 MODELELE (MECANISMELE) COMERŢULUI ELECTRONIC  13
    A.  Mecanismul companie-la-client (business-to-consumer - B2C) 15
    B. Mecanismul companie-la-companie( business-to-business – B2B)     15
    1.2.3. DOMENIILE COMERŢULUI ELECTRONIC   16
  1.3 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE COMERŢULUI ELECTRONIC 17
Cap. 2. REGLEMENTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC ÎN UNIUNEA  EUROPEANĂ  23
  2.1 SEMNĂTURA ELECTRONICĂ  23
  2.2 PLANURILE DE ACŢIUNE E-EUROPE. PUNCTUL DE PLECARE ÎN REGLEMENTAREA
    COMERŢULUI ELECTRONIC   28
  2.3 DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA COMERŢUL ELECTRONIC     32
    2.3.1 DIRECTIVA UNIUNII EUROPENE PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC   34
    2.3.2 DIRECTIVA UNIUNII EUROPENE PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ 37
    2.3.3  ALTE DIRECTIVE ALE UNIUNII EUROPENE CARE REGLEMENTEAZĂ COMERŢUL
       ELECTRONIC      41
Cap. 3.  ASPECTE PRIVIND REGLEMENTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC ÎN ROMÂNIA 45
  3.1  LEGEA NR. 365 DIN 7 IUNIE 2002 CU PRIVIRE LA COMERŢUL
    ELECTRONIC   46
  3.2 LEGEA NR. 455 DIN 18 IULIE 2001 CU PRIVIRE LA SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
    50
CONCLUZII   54
BIBLIOGRAFIE:    56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu