reglementarea controlului financiar din economia nationala in contextul integrarii europene

                                   Cuprins
Introducere 3
1. Legislaţia internă în materie  4
  1.1. Legislaţia primară    4
  1.2. Normele interne 2
  1.3. Evaluarea legislaţiei interne-cadru    3
2. Repere juridice fundamentale privind controlul financiar public în  etapa
actuală     5
  2.1.Prevederi cu caracter general (referitoare la controlul  financiar  în
  general)  5
  2.2. Pevederi cu caracter special (referitoare  la  anumite  categorii  de
  control financiar)   8
   A.1. privind controlul intern  8
   A.2. privind auditul public intern  10
   A.3. privind auditul public extern  11
   A.4. privind inspecţiile 11
3. Evaluarea legislaţiei interne institutive privind  controlul  şi  auditul
în sectorul public     12
  3.1.Analiza conceptuala şi progresele înregistrate     13
   B.1. Privind controlul intern  13
   B.1.1. Controlul intern la nivelul entităţii publice 17
  B.1.2. Controlul intern la nivelul guvernului    27
  B.2. Privind auditul public intern    33
   Atribuţiile auditului public intern 35
  B.3. Privind auditul public extern    43
4. Analiza  procedurală  a  controlului  financiar  din  România  (grila  de
analiză)    53
  4.1. În ceea ce priveşte controlul financiar public intern   54
   Controlul intern operaţional (CIO)  54
   Controlul financiar preventiv propriu (CFPF)    57
   Inspecţiile de audit public  intern  (IAPI)     59
   Auditul public intern (API)    62
  4.2. Controlul financiar public intern la nivelul Guvernului 66
   Controlul financiar preventiv delegat (CFID)    66
  4.3. În ceea ce priveşte controlul financiar public extern   70
   Auditul public extern (APE)    70
Concluzii. Perspectivele domeniului     76
Bibliografie     86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu