STUDIU PRIVIND PROGNOZA, PLANIFICAREA, ORGANIZAREA, COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL IN MINISTERUL APARARII

                                   Cuprins
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI      8
   1.1.Consideraţii generale.     8
    1.1.1. Definirea managementului    8
    1.1.2. Funcţii, sisteme şi metode ale managementului general   10
   1.2. Fazele managementului.    12
   1.3. Prognoza şi planificarea financiară – planuri, bugete, programe. 13
   1.4. Organizarea financiară    19
   1.5. Coordonarea financiară – armonizarea actelor organizaţiei. 24
   1.6. Controlul financiar – confirmarea sau infirmarea realizării
   celorlalte funcţii. 26
CAPITOLUL II - Particularităţi ale activităţilor din domeniul financiar-
contabil în Ministerul Apărării   30
   2.1. Direcţia Financiar Contabilă - structură centrală a Ministerului
   Apărării în domeniul financiar-contabil   30
    2.1.1. Domenii de competenţă 30
    2.1.2. Atribuţii în domeniul financiar-contabil     32
   2.2. Elaborarea şi aprobarea bugetului Ministerului Apărării    34
   2.3. Execuţia bugetară în cadrul Ministerului Apărării     38
    2.3.1. Încasarea veniturilor bugetare    39
    2.3.2. Execuţia bugetară  de cheltuieli  40
   2.4. Controlul financiar - bază a organizării şi funcţionării Armatei
   României 42
   2.5. Funcţia financiar- contabilă în cadrul unităţilor militare 45
CAPITOLUL III – SISTEmul de planificare, programare, bugetare şi execuţie
în armata româniei     48
   3.1. Fundamente teoretice ale sistemului de planificare, programare,
   bugetare şi evaluare     48
   3.2. Planificarea, componentă esenţială a S.P.P.B.E. 51
   3.3. Programarea în cadrul S.P.P.B.E.     53
   3.4. Bugetarea, proiecţie a resurselor în cadrul S.P.P.B.E.     54
   3.5. Evaluarea, activitatea ce desăvârşeşte acţiunile din cadrul
   S.P.P.B.E.    55
   3.6. Planul anual privind pregătirea şi modernizarea Armatei României 57
CAPITOLUL IV – luarea deciziilor privind eficacitatea programelor din
S.P.P.B.E. utilizÂnd metoda cost-eficacitate 59
   4.1. Repere privind decizionarea utilizând metoda analizei cost-
   eficacitate   59
   4.2. Studiu de caz privind utilizarea metodei de analiză cost-eficacitate
   în procesul decizional al achiziţiei publice   61
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 67
BIBLIOGRAFIE     69
ANEXE……………………………………………………………………...70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu