Analiza costurilor de arendă a utilajelor de construcţii la S.A.“LUSMECON” FILIALA “TEHMOCONS – 39”

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE DE ARENDĂ ŞI COST DE ARENDĂ A UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII..........4  I.1 Determinarea cheltuielilor de funcţionare a utilajelor de construcţii..........2  I.2 Arenda – definiţie, noţiuni, caracteristici...............................12  I.3 Costul de arendă – trăsături principale ale costului de arendă a utilajelor de construcţii........22     CAPITOLUL II.  CARACTERISTICA GENERALĂ A S.A. „LUSMECON” ŞI FILIALA „TEHMOCONS - 39”........63  II.I Prezentarea generală a S.A. „LUSMECON”...........................45  II.II Specificul activităţii filialei  „TEHMOCONS - 39”...............45  II. II. I Evaluarea utilităţilor filialei.....................................45     CAPITOLUL III.  ANALIZA COSTULUI DE ARENDĂ A UTILAJULUI DE CONSTRUCŢII LA S. A. „LUSMECON” FILIALA „TEHMOCONS – 39”...................................................45  III.1 Specificul costului de arendă a utilajului de construcţii la filiala „TEHMOCONS – 39”..........46  III.2 Analiza costului de arendă a utilajului de construcţii la filiala „TEHMOCONS – 39” .........45     CONCLUZII FINALE..............45  ANEXE................................56  BIBLIOGRAFIE.....................78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu