Aplicarea noţiunii de speranţă legitimă de a obţine un bun in dreptul civil român

Introducere     TITLUL I. Protecţia oferită de articolul 1 al Protocolului 1. Contextul adoptării Protocolului 2. Conţinutul articolului 1 al Protocolului 1 3. Noţiunea de bun 4. Noţiunea de speranţă legitimă 5. Noţiunea de lege 6. Marja de apreciere a statului 7. Obligaţiile positive şi negative ale statului 8. Legalitatea şi proporţionalitatea măsurilor adoptate de către stat 9. Aplicarea orizontală şi verticală a Convenţiei în domeniul dreptului de proprietate  TITLUL II. Aplicaţii ale noţiunii de speranţă legitimă de a obţine un bun în dreptul civil român Capitolul 1. Uzucapiunea 1. Dreptul intern relevant 2. Jurisprudenţa Curţii în materie 3. Comentarii     Capitolul 2. Dreptul de preemţiune 1. Jurisprudenţa Curţii 2. Comentariul problemelor de drept intern     Capitolul 3. Accesiunea     Capitolul 4. Antecontractul de vânzare cumpărare din perspectiva Legii 247/2005 1. Jurisprudenţa Curţii 2. Comentariu din perspective dreptului intern     Capitolul 5. Petiţia de ereditate 1. Calificările din dreptul intern 2. Jurisprudenţa relevantă a Curţii     Capitolul 6. Problema speranţei legitime de a obţine un bun în domeniul proprietăţilor naţionalizate 1. Jurisprudenţa generală a Curţii în materie 2. Situaţia cauzelor împotriva României     Concluzie Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu