Asigurarea riscurilor financiare

Introducere     Capitolul I. ESENŢA ECONOMICĂ ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ASIGURARE 1.1 Abordări teoretice şi evoluţia conceptului de asigurare 1.2 Funcţiile şi principiile de clasificare a asigurărilor 1.3 Reglementarea activităţii de asigurare în Republica Moldova     Capitolul II. SITUAŢIA ACTUALĂ A ASIGURĂRII RISCURILOR FINANCIARE LA NIVEL NAŢIONAL 2.1. Condiţiile de asigurare şi riscurile cuprinse în asigurare 2.2. Analiza asigurării riscurilor financiare 2.3. Determinarea factorilor ce împedică dezvoltarea acestor asigurări     Capitolul III. DIRECŢIILE DE PERFECŢIONARE A SECTORULUI DE ASIGURĂRI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANA 3.1. Problemele actuale ale activităţii de asigurare si căile soluţionare a lor 3.2. Determinarea posibilităţilor de integrare a societăţilor de asigurări in U.E     Concluzii Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu