Particularitati ale dezvoltarii imaginii de sine la adolescentii institutionalizati

Argument        Capitolul 1. Personalitatea - accepţiuni şi perspective de abordare 1.1. Accepţiuni ale conceptului de personalitate 1.2. Curente în descrierea şi explicarea personalităţii 1.2.1. Monist vs. pluralist în explicarea şi descrierea personalităţii 1.2.2. Nemotetic vs. idiografic în explicarea şi descrierea personalităţii     Capitolul 2. Particularităţile dezvoltării personalităţii adolescenţilor 2.1. Adolescenţa - scurtă prezentare generală 2.2. Particularităţi ale dezvoltării personalităţii adolescentului 2.3. Conştiinţa de sine la adolescenţi 2.4. Stima de sine - vector al personalităţii adolescentului     Capitolul 3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescenţilor 3.1. Accepţiunile conceptului de familie 3.2. Funcţiile sistemului familial 3.3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescentului     Capitolul 4. Problemele adolescenţilor instituţionalizaţi 4.1. Problematica instituţionalizării 4.2. Caracteristicile personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi     Capitolul 5. Cercetare privind imaginea şi stima de sine la adolescenţii instituţionalizaţi. O abordare comparativă 5.1. Scopul şi obiectivele cercetării 5.2. Ipotezele cercetării 5.3. Metodologia utilizata 5.3.1. Descrierea loturilor de adolescenţi investigate 5.3.2.Instrumentele utilizate pentru colectarea datelor 5.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor 5.5. Concluzii     Bibliografie Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu