Comunitatea Europeana

                               PLANUL LUCRĂRII
CAPITOLUL I
      Consideraţii preliminare
      Secţiunea 1: Scopul istoric al Comunităţii Europene
      Secţiunea 2: Delimitări conceptuale
CAPITOLUL II
      Aspecte generale privind sistemul instituţional comunitar
      Secţiunea 1: Istoricul instituţiilor
       Secţiunea2:Principii  care   guvernează   activitatea   instituţiilor
comunitare
                       1).Principiul echilibrului instituţional
                       2).Principiul autonomiei instituţiilor
                       3).Principiul atribuirii de competenţă
CAPITOLUL III
      Organizarea instituţiilor comunitare
      Secţiunea 1: Comisia
                       1)Compoziţia şi statutul membrilor
                       2)Structura organizatorică
      Secţiunea 2: Consiliul
                        1)Consiliul de Miniştrii
                         1.1.Structura Consiliului
                         1.2.Preşedenţia
                         1.3.Secretariatul General
                         1.4.Comietul Reprezentanţilor Permanenţi
                        2)Consiliul European
      Secţiunea 3: Parlamentul European
                        1)Componenţa şi statutul său
                        2)Structura
      Secţiunea 4: Curtea de Justiţie
                        1)Consideraţii preliminare
                        2)Compunere
      Secţiunea 5: Tribunalul de Primă Instanţă
      Secţiunea 6: Curtea de Conturi
CAPITOLUL IV
       Funcţionarea instituţiilor comunitare
      Secţiunea 1: Comisia
      Secţiunea 2: Consiliul
                       1)Consiliul de Miniştrii
                       2)Consiliul European
      Secţiunea 3: Parlamentul European
      Secţiunea 4: Curtea de Justiţie
      Secţiunea 5: Tribunalul de Primă Instanţă
      Secţiunea 6: Curtea de Conturi
CAPITOLUL V
      Atribuţiile instituţiilor comunitare
      Secţiunea 1: Rolul şi activităţile Comisiei
      Secţiunea 2: Consiliul
                       1)Consiliul de Miniştrii
                        1.1.Sistemul de vot
                        1.2.Atribuţii
                       2)Consiliul European
      Secţiunea 3: Atribuţiile Parlamentului
      Secţiunea 4: Competenţa Curţii de Justiţie
      Secţiunea 5: Competenţa Tribunalului de Primă Instanţă
      Secţiunea 6: Atribuţiile Curţii de Conturi
CAPITOLUL VI
      Organele consultative şi tehnice
      Secţiunea 1: Organe tehnice prevăzute în tratate
      Secţiunea 2. Organe consultativ prevăzute în tratate
             1. Comitetul Consultativ CECO
             2. Comitetul Economic şi Social
             3. Comitetul Regiunilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu