Concurenta in activitatea comerciala în baza S.R.L..”Unic-Service”

INTRODUCERE.......................3     Capitolul 1. Repere teoretice privind concurenţa în economia de piaţă 1.1 Noţiunea, tipurile şi funcţiile concurenţei..............6 1.2 Mecanismul concurenţei şi rolul ei în economia de piaţă.........14     Capitolul 2. Caracteristica economico-organizatorică a S.R.L. ,,UNIC-SERVICE” 2.1.Sistemul managerial a întreprinderii.......23 2.1.1. Structura organizatorică a întreprinderii S.R.L. „Unic-Service” 2.1.2. Personalul – motivarea acestuia în cadrul S.R.L. „Unic-Service” 2.2. Analiza economico – financiară a întreprinderii.......32 2.2.1. Analiza structurii patrimoniului întreprinderii 2.2.2. Analiza creanţelor pe termen scurt 2.2.3. Analiza surselor de finanţare a întreprinderii 2.2.4. Analiza fondului de rulment 2.2.5. Analiza indicatorilor rentabilităţii     Capitolul 3. Analiza concurenţei – element definitoriu in stabilirea strategiilor de dezvoltare a întreprinderii S.R.L. „Unic-Service” 3.1. Poziţionarea S.R.L. ,,UNIC-SERVICE” pe piaţa concurenţială........41 3.2. Identificarea problemelor şi anticiparea reacţiilor concurenţilor.............44 3.3. Strategia, calea de urmat in lupta concurenţială…………49     CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI............70 BIBLIOGRAFIE....................74 ANEXE………………78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu