Constituirea proprietatii private asupra terenurilor si pietei funciare

Introducere. 3     Capitolul I. Constituirea proprietăţii private asupra terenurilor şi pieţei funciare în Republica Moldova. 6  1.1. Particularităţile reformei funciare în Republica Moldova. 6  1.2 Privatizarea terenurilor proprietate publică şi constituirea proprietăţii private asupra terenurilor în Republica Moldova. 10  1.3. Cadrul juridic ce asigură privatizarea terenurilor în Republica Moldova. 20     Capitolul II. Regimul juridic al dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în Republica Moldova. 27  2.1. Terenul şi drepturile asupra acestuia - obiect al dreptului de proprietate privată  27  2.2. Drepturile proprietarilor de terenuri 36  2.3. Drepturile deţinătorilor de terenuri 49  2.4. Obligaţiile proprietarilor şi altor deţinători de terenuri 54     Capitol III. Limitele exercitării drepturilor de proprietate asupra terenurilor în Republica Moldova. 57  3.1. Exercitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor în mod individual 57  3.2. Exercitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor în comun cu alte persoane  60  3.3. Ocrotirea drepturilor deţinătorilor de terenuri şi garantarea dreptului de proprietate  64     Concluzii 73  Bibliografie. 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu