Constituirea si functionarea SRL

Introducere 2     Capitolul I. Noţiuni generale. Istoricul apariţiei S.R.L. 4  § 1. Noţiuni generale. Particularităţile Societăţii cu răspundere limitată. 4  § 2. Istoricul apariţiei 13  § 3. Legislaţia. 16     Capitolul II. Constituirea Societăţii cu răspundere limitată 20  § 1. Actul constitutiv. Caracterele. 20  § 2. Fondatorii societăţii cu răspundere limitată. 31  § 3. Înregistrarea Societăţii cu răspundere limitată. 36     Capitolul III. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată 46  § 1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 46  § 2. Structura organizatorică. 57  § 3. Capitalul social 69     Concluzii 83  Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu