Contractele futures

INTRODUCERE             3     CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE VIZÎND DEZVOLTAREA PIEŢII TITLURILOR FINANCIARE DERIVATE ŞI SINTETICE.  §1. Condiţiile apariţiei şi necesitatea contractelor la termen.            4        §2. Apariţia şi structura produselor derivate.                                   6  §3. Riscurile vizînd efectuarea operaţiunilor cu contracte la termen.         18      CAPITOLUL II. EXPERIENŢA MONDIALĂ VIZÎND TRANZACŢIILE CU TITLURILE FINANCIARE DERIVATE ŞI SINTETICE.  §1. Caracteristica şi specificul contractelor la termen FUTURES.   39  §2. Caracteristica şi specificul contractelor la termen OPTIONS.    62  §3. Caracteristica şi specificul contractelor la termen cu titluri financiare sintetice.       77     CAPITOLUL III.   PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE A MOLDOVEI ŞI POSIBILITATEA IMPLEMENTĂRII TITLURILOR FINANCIARE DERIVATE ŞI SINTETICE  §1. Piaţa de capital                                         89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu