Particularitătile de constituire și functionare a bursei de valori

Introducere. 3     Capitolul I. Bursa de valori - pilon al economiei de piaţă. 6  1.1. Conceptul şi istoricul burselor de valori 6  1.2. Premise ale apariţiei şi dezvoltării burselor de valori 17  1.3. Funcţiile bursei de valori 26     Capitolul II. Piaţa bursieră din Republica Moldova. 32  2.1. Dezvoltarea pieţei bursiere în Republica Moldova. 32  2.2. Reglementarea pieţei bursiere din RM în condiţiile edificării statului de drept 38  2.3. Circulaţia valorilor mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei 46     Capitolul III. Constituirea şi funcţionarea bursei de valori 58  3.1. Constituirea bursei de valori 58  3.2. Funcţionarea bursei de valori 70     Capitolul IV. Problemele de bază şi tendinţe de dezvoltare a bursei de valori 79  4.1. Problemele de bază şi tendinţe de dezvoltare a BVM.. 79  4.2. Optimizarea cadrului legislativ cu privire la piaţa bursieră din Republica Moldova  82     Concluzii 85  Bibliografie. 88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu