Creditarea pe termen scurt - studiu de caz CEC

 După aprobarea cererii de credit, consilierul întocmeşte contractul  de
împrumut într-un număr corespunzător de  exemplare,  care  să  asigure  :  2
exemplare pentru bancă şi câte unul pentru împrumutat şi locurile  de  muncă
ale plătitorilor de rate. În  situaţia beneficiarilor cu care  s-a  negociat
plata ratelor la casieria băncii, exemplarele  respective  se  păstrează  la
dosarul de credit.
    Odată cu contractul de împrumut se întocmeşte şi scadenţarul ratelor şi
dobânzilor, în  acelaşi număr de exemplare ca şi contractul de împrumut.
    Contractul de împrumut însoţit de toată documentaţia se  prezintă  spre
avizare juristului  şi  se  supune  vizei  de  control  financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu