Deciziile etice. Studiu de Caz IM Calarasi Divin

Introducere .......2     Capitolul I. Particularităţile deciziilor etice ...........6 1.1.Conceptul de decizii şi cerinţele de raţionalizare a acesteia ..........6 1.2. Structura procesului decizional ..............9 1.3. Sistemul decizional în perspectiva managementului .............25     Capitolul II. Managementul general al ÎM « Calaraş Divin » S.A. .......30 2.1. Desrierea generală a ÎM « Calaraş Divin » S.A. ..............30 2.2. Analiza activităţii economico-financiare al întreprinderii..........36     Capitolul III. Compartimentul deciziei etice în cadrul ÎM « Calaraş Divin » S.A. ............48 3.1. Aspectele privind comportamentul deciziilor etice în cadrul întreprinderii ... 48 3.2. Modalităţi de soluţionare a problemelor etice ............52     Concluzii ................ 59 Bibliografie ..........61 Anexe ................ 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu