Detergenti

                                                Cuprins
                              1. SCURT ISTORIC
                 2. DEFINIREA NOŢIUNIl DE AGENT DE SUPRAFAŢĂ
                      Obţinerea agenţilor tensioactivi
                     1.1. Săpunurile - noţiuni generale
            3. PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE A PRODUSULUI DETIM
      3.1. Instalaţia de condiţionare
      3.2. Alimentarea cu materii prime
      3.3. Alimentarea instalaţiei cu săruri
      3.4. Condiţionarea
      3.5. Uscarea
      3.6. Finisarea
      3.7. Ambalarea
      3.8. Operaţii automatizate
3.9. Metdode de analiză a detergenţilor
 4.1. Instalaţia de recuperare a căldurii gazelor de ardere de la atomizare
41 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu