Grupul militar

                                                             Cuprins
Capitolul I:Grupul militar-definire,particularităţi,relaţiile
interpersonale în
                    cadrul grupului
     I.1.1Grupul social-definire şi caracterizare generală
     I.1.2.Subunitatea militară-grup primar specific
I. 2. Relaţiile interpersonale în cadrul grupului
Capitolul II: Dinamica grupului militar
  II. 1. Implicaţii ale raportului dintre structura formală şi informală în
dinamica grupului militar
II. 2. Competenţă, stil de conducere şi climatul de muncă din subunitate
II. 2. 1. 1. Competenţa în conducere
  II. 2. 1. 2. Autoritatea conducătorului. Sursele autorităţii
   II. 2. 2. Stilul de conducere-factor de bază în dinamica grupului
militar.
II. 2. 2. 1. Personalitate şi stil de conducere
 2. 2. 2.  Stilul de conducere-delimitări conceptuale
   II. 2. 2. 3. Climatul psihosocial
Capitolul III. Metode şi tehnici de cercetare a dinamicii grupului.
III. 3. 1. Metode şi tehnici de cercetare a dinamicii grupului militar.
   III. 3. 1. 1. Convorbirile şi observaţia psihosocială
III. 3. 1. 2. Tehnicile sociometrice
III. 3. 1. 3. Studiu privind natura relaţiilor din cadrul subunităţii.
III. 3. 2. 3.  Concluzii
70 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu