Directiile de sporire a competitivitatii produselor la Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery

Capitolul I. Competitivitatea producţiei intreprinderilor 1.1. Noţiune de competitivitate a producţiei intreprinderii 1.2. Formarea strategiei de competitivitate a firmei 1.3. Componentele competitivităţii 1.4. Metode de evaluare a competitivităţii produselor intreprinderilor 1.5. Asigurarea competitivităţii produsului şi căile de majorare a ei     Capitolul II. Diagnosticarea situaţiei economico- financiare la S.A “Efes Vitanta Moldova Brewery” 2.1. Caracteristica оntreprinderii şi poziţia sa in ramură 2.2. Cercetări de marketing 2.3. Analiza indicatorilor economico - financiari de bază 2.4. Analiza competitivităţii producţiei 2.5. Analiza SWOT ОM ”Efes Vitanta Moldova Brawery”SA     Capitolul III. Planul de măsuri de perfecţionare a activităţii IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA 3.1. Măsurile de modernizare a utilajului оntreprinse de IM „Efes Vitanta Molodova Brewery” SA 3.2. Măsuri de intensificare a politicii departamentului de marketing IM „Efes Vitanta Molodova Brewery” SA 3.3. Utilizarea conjuncturii pieţii 3.4. Asigurarea competitivităţii produsului IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA pe baza ridicării nivelului de calitate 3.5. Sporirea nivelului de competitivitate a producţiei in urma măsurilor introduse la intreprindere     Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu