Drepturile civile si politice

                                   CUPRINS
Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE
   1. Apariţia şi evoluţia istorică a drepturilor civile şi politice
   2.  Importanţa  cunoaşterii  drepturilor  civile  şi  politice  şi  rolul
      cunoaşterii acestora în protejarea şi promovarea demnităţii umane
Capitolul II. DOCUMENTE INTERNAŢIONALE CARE REGLEMENTEAZĂ DREPTURILE  CIVILE
ŞI POLITICE
   1. Documente cu caracter universal
   1. Carta internaţională a drepturilor omului
   2. Alte documente  universale  care  reglementează  diverse  aspecte  ale
      drepturilor civile şi politice
   2. Documente cu caracter regional
   1. Pe continentul european
   2. Pe continentul american
   3. Pe continentul african
Capitolul III. DREPTURILE CIVILE
   1. Consideraţii generale privind drepturile civile
   2. Conţinutul celor mai importante drepturi civile
Capitolul IV. DREPTURILE POLITICE
   1. Consideraţii generale privind drepturile politice
   2. Conţinutul celor mai importante drepturi politice
Capitolul V.  MECANISMELE DE GARANTARE A DREPTURILOR CIVILE ŞI POLITICE
   1. Consideraţii preliminare
   2. Mecanisme cu caracter  de  universalitate  cu  rol  în  promovarea  şi
      protecţia drepturilor civile şi politice
   3. Mecanisme regionale de garantare a drepturilor civile şi politice
   1.  În Europa
     1. În cadrul Consiliului Europei
     2. Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa
   2. În America
   3. În Africa
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu