Elaborarea business – planului în scopul atragerii investiţiilor la întreprinderea SE „Conserv-E”

Introducere.........6     Capitolul I.  Rolul business – planificării ca subsistem al gestiunii întreprinderii  1.1 Particularităţile planificării în economia tranzitorie..............10  1.2 Planul de afaceri ca instrument al planificării şi administrării.................11  1.3 Abordarea sistematică a planificării de afaceri şi administrării proiectelor.....14  1.4 Structura organizatorică a procesului de businessplanificării şi administrării proiectelor..............17  1.5 Particularităţile elaborării standardului business-planificării proiectelor.........22  1.6 Elaborarea standardului de administrare a proiectelor din întreprinderi..........26     Capitolul II. Analiza tehnico – economică a activităţii întreprinderii  2.1 Caracteristica întreprinderii.......28  2.2 Analiza în dinamică a indicatorilor tehnico – economici de bază ai întreprinderii..........32          2.3 Analiza programului de producţie şi vînzări......34  2.4 Analiza resurselor umane.........37  2.5 Analiza consumurilor şi cheltuielilor a întreprinderii............38             2.6 Analiza situaţiei financiare................42    2.7Analiza dependenţei de corelaţie........47   Analiza SWOT .............55          Capitolul III.  Planul de afaceri a SE „Conserv-E”  3.1 Prezentarea generală a întreprinderii.............56  3.2 Descrierea produselor şi analiza pieţei de desfacere .........58  3.2.1 Descrierea pieţei de desfacere.............59  3.2.2 Concurenţa............60  3.3 Planul de marketing...............61  3.3.1 Strategiile de marketing...............61  3.3.2 Strategia de piaţă a produselor .........61  3.3.3 Prognoza planului de vînzări............64  3.4 Sistemul de asigurare a calităţii.............67  3.5 Domeniul tehnic ........68  3.6 Planul financiar............73     Concluzii .........79  Bibliografie........81  Anexe      
Introducere.........6

Capitolul I.  Rolul business – planificării ca subsistem al gestiunii întreprinderii
1.1 Particularităţile planificării în economia tranzitorie..............10
1.2 Planul de afaceri ca instrument al planificării şi administrării.................11
1.3 Abordarea sistematică a planificării de afaceri şi administrării proiectelor.....14
1.4 Structura organizatorică a procesului de businessplanificării şi administrării proiectelor..............17
1.5 Particularităţile elaborării standardului business-planificării proiectelor.........22
1.6 Elaborarea standardului de administrare a proiectelor din întreprinderi..........26

Capitolul II. Analiza tehnico – economică a activităţii întreprinderii
2.1 Caracteristica întreprinderii.......28
2.2 Analiza în dinamică a indicatorilor tehnico – economici de bază ai întreprinderii..........32       
2.3 Analiza programului de producţie şi vînzări......34
2.4 Analiza resurselor umane.........37
2.5 Analiza consumurilor şi cheltuielilor a întreprinderii............38          
2.6 Analiza situaţiei financiare................42 
2.7Analiza dependenţei de corelaţie........47
Analiza SWOT .............55
     
Capitolul III.  Planul de afaceri a SE „Conserv-E”
3.1 Prezentarea generală a întreprinderii.............56
3.2 Descrierea produselor şi analiza pieţei de desfacere .........58
3.2.1 Descrierea pieţei de desfacere.............59
3.2.2 Concurenţa............60
3.3 Planul de marketing...............61
3.3.1 Strategiile de marketing...............61
3.3.2 Strategia de piaţă a produselor .........61
3.3.3 Prognoza planului de vînzări............64
3.4 Sistemul de asigurare a calităţii.............67
3.5 Domeniul tehnic ........68
3.6 Planul financiar............73

Concluzii .........79
Bibliografie........81
Anexe        
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/elaborarea-business-planului-scopul-atragerii-investitiilor-la-intreprinderea-se-conserv-e#sthash.M3PDRafU.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu