Elaborarea business-planului S.R.L. „Lapmol”

INTRODUCERE        Capitolul 1 Rolul şi importanţa planului de afaceri 1.1 Esenţa planului de afaceri şi funcţiile acestuia 1.2 Avantajele şi oportunităţile planificării. Riscul de neplanificare 1.3 Etapele de realizare a unui plan de afaceri 1.4 Prezentarea şi structura planului de afaceri     Capitolul 2 Analiza situaţiei tehnico-economice a S.R.L. „Lapmol” 2.1 Benchmarkingul şi poziţia оntreprinderii in industrie 2.2 Descrierea generală şi istoricul оntreprinderii 2.3 Analiza оn dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază 2.4 Analiza de corelaţie 2.5 Analiza SWOT al activităţii S.R.L.„Lapmol”     Capitolul 3 Elaborarea business-planului de dezvoltare a intreprinderi 3.1 Introducere 3.2 Descrierea afacerii 3.2.1 Descrierea оntreprinderii 3.2.2 Caracteristica producţiei 3.3 Planul de marketing 3.3.1 Analiza pieţei 3.3.2 Strategia de Marketing 3.4 Planul de producere 3.4.1 Procesul de producere 3.4.2 Sistemul de management al calităţii 3.4.3 Aprovizionarea 3.4.4 Calculul eficienţei economice 3.5 Planul de personal 3.6 Planul financiar     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu