Estimarea riscurilor într-o economie în tranziţie

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. RISCUL ÎN ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI  1.1. Definirea si esenţa riscurilor  1.2. Aparenţile obiective şi subiective ale riscurilor  1.3. Clasificarea şi caracteristicile riscurilor  1.3.1. Riscul politic  1.3.2. Riscul operaţiilor în valută  1.3.3. Riscul contractual  1.3.4. Riscul comercial  1.3.5. Riscul inovaţional     CAPITOLUL II. TEHNICI DE ANALIZĂ A RISCULUI FINANCIAR  2.1. Structura capitalului şi levierul financiar  2.1.1. Riscul financiar şi determinarea structurii optime a capitalului  2.1.2. Factorii consideraţi în luarea deciziilor referitoare la structura capitalului  2.2. Efectul de pârghie financiară. Politica de îndatorare     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu