Impactul produs asupra mediului inconjurator de activitatea desfasurata pe amplasamentul Meri

CUPRINS
                                 Capitolul I
                    Prezentarea generală a carierei Meri
   1. Localizarea amplasamentului
   2. Istoricul amplasamentului şi dezvoltării viitoare
1.3.  Activităţi desfăşurate în cadrul carierei
   1. Noţiuni generale cu privire la exploatarea rocilor utile
   2. Elementele constituente ale unei cariere
1.3.3.Situaţia cantitativă şi calitativă a resurselor din perimetrul Bratcu-
Meri
                                Capitolul II
                             Amplasarea în mediu
2.1. Caracteristici    topografice ale zonei
2.2. Structura geologică
2.2.1. Lucrări de cercetare executate
 2.2.2.. Date geologice generale
2.2.3. Date privind geologia zacamântului
2.2.4.Condiţii de zăcământ
      2.3. Condiţiile hidrografice
      2.3.1. Apele subterane
2.3.2. Apele de suprafaţă
2.4. Calitatea florei şi faunei caracteristice zonei
                                Capitolul III
              Prezentarea fluxului tehnologic din cariera Meri
   1. Organizarea suprafeţei şi utilităţi
   2. Fluxul tehnologic
   1. Lucrări de deschidere, pregătire şi de exploatare  a  rocii  utile  în
      carieră
   2. Transportul tehnologic
   3. Prelucrarea
   4. Echipamente şi utilaje de exploatare, încărcare, transport  tehnologic
      şi prelucrare
3.2.5.Gradul de recuperare şi de valorificare a rezervelor
3.2.6.Stocarea materialelor
                                Capitolul IV
    Identificarea surselor potenţiale de poluare şi aprecierea impactului
                               asupra mediului
4.1.  Emisii de poluanţi evacuaţi în atmosferă
4.2.  Calitatea aerului ambiental
3. .   Surse de poluare a apei
4.   Producerea şi eliminarea deşeurilor
5.   Zgomotul şi vibraţiile (poluarea fonică)
6.   Poluarea şi protecţia solului
                                 Capitolul V
        Măsuri de reducere a impactului asupra mediului înconjurător
   1. Impactul produs asupra mediului înconjurător de activitatea extractivă
      şi măsuri de reducere
5.1.1.      Tipuri şi cauze de poluare atmosferică
5.1.2.      Tipuri şi cauze de poluare a apelor
5.1.3. Impactul asupra solului şi subsolului
   4. Vegetaţia, flora, fauna, ecosistemele
   5. Vegetaţia, flora, fauna, ecosistemele
   6. Măsuri de ameliorare şi diminuare a impactului
   1. Măsuri pentru protecţia mediului existente în  activitatea  curentă  a
      carierei Meri
Concluzii
60 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu