Impactul Sistemului Fiscal asupra proceselor social-economice

Introducere............3     Capitolul I. Esenţa şi importanţa sistemului fiscal............5  1.1 Impozitarea şi sistemul de impunere fiscală: abordare teoretică şi conceptuală.............5  1.2 Experienţe de funcţionare a sistemelor fiscale în diferite state...........13     Capitolul II. Analiza impactului sistemului fiscal al Republicii Moldova asupra anumitor procese social-economice...........19  2.1.  Sistemul fiscal al Republicii Moldova: evoluţie, tendinţe şi  reforme........19  2.2.  Impactul sistemului fiscal asupra proceselor social-economice...........30  2.3. Contribuţia sistemului de impozite şi taxe la formarea veniturilor statului.........39  2.4. Impactul sistemului  impozitelor  şi taxelor asupra proceselor social-economice............49     Capitolul III. Perspectivele perfecţionării sistemului fiscal autohton în vederea menţinerii unei influenţe pozitive asupra proceselor  social-economice.........61  3.1. Politica bugetar-fiscală ca factor de influenţă  în vederea funcţionării eficiente a sistemului fisca autohton ........61  3.2. Direcţiile de perfecţionare  a sistemului fiscal cu impact pozitiv asupra proceselor social-economice...........69     Încheiere............79  Bibliografie..........82  Anexe
Introducere............3

Capitolul I. Esenţa şi importanţa sistemului fiscal............5
1.1 Impozitarea şi sistemul de impunere fiscală: abordare teoretică şi conceptuală.............5
1.2 Experienţe de funcţionare a sistemelor fiscale în diferite state...........13

Capitolul II. Analiza impactului sistemului fiscal al Republicii Moldova asupra anumitor procese social-economice...........19
2.1.  Sistemul fiscal al Republicii Moldova: evoluţie, tendinţe şi  reforme........19
2.2.  Impactul sistemului fiscal asupra proceselor social-economice...........30
2.3. Contribuţia sistemului de impozite şi taxe la formarea veniturilor statului.........39
2.4. Impactul sistemului  impozitelor  şi taxelor asupra proceselor social-economice............49

Capitolul III. Perspectivele perfecţionării sistemului fiscal autohton în vederea menţinerii unei influenţe pozitive asupra proceselor  social-economice.........61
3.1. Politica bugetar-fiscală ca factor de influenţă  în vederea funcţionării eficiente a sistemului fisca autohton ........61
3.2. Direcţiile de perfecţionare  a sistemului fiscal cu impact pozitiv asupra proceselor social-economice...........69

Încheiere............79
Bibliografie..........82
Anexe
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/impactul-sistemului-fiscal-asupra-proceselor-social-economice#sthash.F0unLYwR.dpufIntroducere............3     Capitolul I. Esenţa şi importanţa sistemului fiscal............5  1.1 Impozitarea şi sistemul de impunere fiscală: abordare teoretică şi conceptuală.............5  1.2 Experienţe de funcţionare a sistemelor fiscale în diferite state...........13     Capitolul II. Analiza impactului sistemului fiscal al Republicii Moldova asupra anumitor procese social-economice...........19  2.1.  Sistemul fiscal al Republicii Moldova: evoluţie, tendinţe şi  reforme........19  2.2.  Impactul sistemului fiscal asupra proceselor social-economice...........30  2.3. Contribuţia sistemului de impozite şi taxe la formarea veniturilor statului.........39  2.4. Impactul sistemului  impozitelor  şi taxelor asupra proceselor social-economice............49     Capitolul III. Perspectivele perfecţionării sistemului fiscal autohton în vederea menţinerii unei influenţe pozitive asupra proceselor  social-economice.........61  3.1. Politica bugetar-fiscală ca factor de influenţă  în vederea funcţionării eficiente a sistemului fisca autohton ........61  3.2. Direcţiile de perfecţionare  a sistemului fiscal cu impact pozitiv asupra proceselor social-economice...........69     Încheiere............79  Bibliografie..........82  Anexe - See more at: http://www.libroteze.com/ro/impactul-sistemului-fiscal-asupra-proceselor-social-economice#sthash.F0unLYwR.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu