Optimizarea metodelor de stimulare a creativitatii personalului

INTRODUCERE . . . . . 3     CAPITOLUL I. NOŢIUNI TEORETICE 1.1.Noţiune de personal . . . . . . . . . . . 5 1.2. Noţiune de creativitate...........9 1.3. Metode de stimulare a creativităţii personalului. . . . . . .15 1.4. Optimizarea metodelor de stimulare a creativităţii personalului. . . . .22     CAPITOLUL II. SITUAŢIA DIN RM PRIVIND CREATIVITATEA 2.1. Personalul întreprinderii. . . . . . . 26 2.2. Metode de stimulare folosite în cadrul întreprinderilor autohtone . . . .31 2.3. Perfecţionare. Propuneri. . . . . . . .37     CONCLUZII . . . . . . . . .43 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . .45 ANEXELE . . . . . . . . 48   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu