impactului ecologic

CUPRINS
      CUPRINS     1
      CAPITOLUL 1 3
      INTRODUCERE 3
        1.1 Generalităţi     3
        1.2 Tratarea deşeurilor în ţările U.E.     6
        1.3 Legislaţia română referitoare la  deşeurile menajere urbane   8
          1.3.1 Cadrul legislativ 8
          1.3.2  Proiectul  de  Hotărâre  de  Guvern   privind   depozitarea
    deşeurilor   9
        1.4 Pratica românească în domeniul deşeurilor menajere 14
        1.5 Obiectivele lucrării  18
      CAPITOLUL 2 19
      MANAGEMENTUL REZIDUURILOR SOLIDE URBANE 19
        2.1 Reziduuri solide 19
        2.2 Clasificarea reziduurilor orăşeneşti   20
        2.3 Posibilităţi de recuperare  23
          2.3.1 Reciclarea   23
          2.3.2 Recuperarea de energie din deşeuri menajere   24
          2.3.3 Recuperarea agricolă    24
        2.4 Modul de depozitare pentru deşeurile solide din bucureşti     25
        2.5 Reciclarea 27
        2.6 Colectarea şi transportul deşeurilor   27
      CAPITOLUL 3 30
      DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI   30
        3.1 Prezentarea cadrului general      30
          3.1.1 Poziţia      30
          3.1.2 Limite 30
          3.1.3 Clima  31
          3.1.4 Reţeaua hidrografică    31
          3.1.5 Vegetaţia    32
        3.2 Descrierea generală a instalaţiei 33
        3.3 Aria de servicii:     49
      CAPITOLUL 4 60
      DESCRIEREA SISTEMULUI DE DEPOZITARE ÎN AMPLASAMENTUL VIDRA    60
        4.1 Depozitele de deşeuri solide urbane amenajate      60
          4.1.1 Principiul   60
          4.1.2 Exploatarea  61
          4.1.3 Sistemul de acoperire şi recuperare ambientală      69
      CAPITOLUL 5 75
      STAREA PREZENTĂ A CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU    75
        5.1 Metode de analiză     75
          5.1.1 Analiza apei 75
          5.1.2 Analiza solului   77
        5.2 Aprecierea factorilor de mediu    78
          5.2.1 Aprecierea calităţii apelor  78
          5.2.2 Aprecierea calităţii solului 81
      CAPITOLUL 6 83
      METODE DE EVALUARE A FACTORILOR DE MEDIU     83
        6.1 Metoda Rojanschi 83
        6.2 Metoda matricială (Leopold) 91
      CAPITOLUL 7 95
      CONCLUZII   95
      BIBLIOGRAFIE     100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu