Instituţii şi structuri specializate de control şi analiza activităţii acestora în condiţiile instituţionalizării sistemului democratic de ADP

Introducere...............3     Capitolul I. Noţiuni introductive cu privire la administraţia  publică şi controlul administrativ           8  1.1.Conceptul şi noţiunea de administraţie publică.........8  1.2.Necesitatea şi scopul administraţiei publice.................13  1.3.Consideraţiuni privind esenţa, noţiunea şi obiectul controlului administrativ............16     Capitolul II.  Controlul - mijloc de asigurare a funcţionării adecvate a organelor administrative in procesul de administrare..........26  2.1. Misiunile şi obiectivele controlului. Identificarea cerinţelor faţă de exercitarea lui............26  2.2.Formele şi metodele controlului de stat în administraţia publică şi utilizarea mecanismelor de realizare a acestora.............30  2.3.Condiţiile de eficienţă ale controlului în sfera administraţiei publice..........43     Capitolul III. Instituţii şi structuri specializate de control şi analiza activităţii acestora in condiţiile instituţionalizării sistemului democratic de administrare publică........... 53  3.1.Analiza activităţii instituţiilor şi structurilor specializate de control în procesul de administrare 53  3.2.Perfecţionarea  mecanismelor controlului administrativ şi promovarea unui control administrativ modern..............74     Concluzii şi propuneri.............82  Bibliografie................. 86  Adnotarea.................91  Termeni cheie............93  Anexe..............94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu