Legitima aparare - circumstanta care inlatura caracterul pericol

ASPECTE INTRODUCTIVE        CAPITOLUL I. LEGITIMA APĂRARE – CA CIRCUMSTANŢĂ CE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PERICULOS AL FAPTEI  §1. NOŢIUNI ŞI CARACTERE     §2. CONDIŢIILE LEGITIMEI APĂRĂRI CE SE REFERĂ LA ATAC. CONDIŢIILE LEGITIMEI APĂRĂRI CE SE REFERĂ LA APĂRARE  3. DEPĂŞIREA LIMITELOR LEGITIMEI APĂRĂRI ŞI RĂSPUNDEREA           CAPITOLUL II. EXTREMA NECESITATE – CA CIRCUMSTANŢĂ CE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PERICULOS AL FAPTEI  §1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE  §2. CONDIŢIILE STĂRII DE NECESITATE CE SE REFERĂ LA PEICOL. CONDIŢIILE CARE DETERMINĂ CARACTERUL LEGITIM AL ACŢIUNILOR SĂVÎRŞITE ÎN STARE DE NECESITATE  §3. URMĂRILE DE DREPT A DAUNEI PROVOCATE ÎN STARE DE EXTREMĂ NECESITATE        CAPITOL III. REŢINEREA INFRACTORULUI – CA CIRCUM-STANŢĂ CE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PERICULOS AL FAPTEI  §1. NATURA JURIDICĂ A ACŢIUNILOR CETĂŢENILOR PENTRU REŢINEREA INFRACTORULUI  §2. SEMNELE, TEMEIURILE ŞI CONDIŢIILE LEGITIME A REŢINERII INFRACTORULUI. TEMEIURILE ŞI CONDIŢIA CAUZĂRII LEGITIME A DAUNEI INFRACTORULUI LA REŢINERE  §3. DEPĂŞIREA LIMITELOR CAUZĂRII DAUNEI LA REŢINEREA INFRACTORULUI ŞI RĂSPUNDEREA 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu