Managementul aprivizionarii si desfacerii

Cuprins
                1. Sisteme de depozitare a mărfurilor…………………………………………………...3
                            1. Noţiuni teoretice…………………………………………………………………….3
                                                    2. Sisteme de gestiune a
        stocurilor..........................................................
                                                    .......................5
                               3. Sistem complex de gestiune a stocurilor în
                 comerţ....................................................6
                        1. Principiile sistemului PSS ( Previziune ,Simulare
                                                   Supraveghere)...........6
                            2. Structura sistemului PSS………………………………………………..7
                          4. Depoitarea mărfurilor……………………………………………………………….8
                         1.4.1   Organizarea spaţiilor…………………………………………………….8
                                1.4.2   Sisteme de depozitare şi mijloace de
                                                        mişcare ………………………….8
                                             1.5 Amplasarea şi identificarea
                                             produselor…………………………………………...10
                      1.6 Pregătirea comenzilor ………………………………………………………… ...11
                          2. Prezentarea firmei…………………………………………………………………….13
                                 2.1 Istoric…………………………………………………………………………….13
                             2.2 Forma juridică ………………………………………………………………….14
                         2.3 Obiectul de activitate……………………………………………………………14
                        2.4 Structura organizatorică ………………………………………………………14
                                 2.5 Logistica……………………………………………………………………….14
                                  2.6 Prezentarea departamantului logisitica
                                                         ………………………………………..15
                3. Analiza activităţii e depozitare a Depozitului Mega Image
                                                             Cefin………………….17
                         3.1 Analiza diagnostic a domeniului finanaciar Mega
                                                            Image………………………17
            3.2 Analiza diagnostic a domeniului managerial …………………………………..21
                         3.3 Analiza SWOT a Mega Image………………………………………………….22
                      3.4 Piaţa furnizorilor de resurse materiale, structura
  produselor aprovizionate ,cantităţi, preţuri, termine de livrare, condiţii
                                                  de plată ………………………………………23
                         3.5 Structura depozitului…………………………………………………………..24
                        3.5.1 Suprafaţă şi spaţiile de depozitare, gradul de
                                                 utilizare a acestora ……….24
                                                3.5.2 Evoluţia factorului de
                                             centralizare………………………………………..25
                                 3.5.3 Transportul şi manipularea resurselor
                    materiale ,formă de transport şi manipulare,ritmicitatea
                        transportului,costuri de transport……………………………………..26
                                          3.5.4 Cheltuielile de ansamblu ale
                                                  depozitului…………………………………27
                        3.5.5 Modalităţi de depozitare …………………………………………………27
                                                3.5.6 analiza activităţii de
                                              depozitare…………………………………………..28
                           4. Posibilitatea de îmbunătăţire a capacităţii de
                                                     depozitare……………………………30
                       4.1 Îmbunătăţirea activităţii de
aprovizionare………………………………….30
                             4.1.1 Aspecte privind aprovizionarea cu
combustibil şi energie…………...30
                       4.2 Eficinetizarea şi pregătirea forţei de muncă
………………………………..31
                       4.3 Îmbunătăţirea capacităţii de
depozitare…………………………………….31
                       4.4 Sintetizarea efectelor produse de măsurile de
reducere a consumurilor energetice şi
materiale………………………………………………………………………….33
Bibliografie……………………………………………………………………………………34

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu