Prezentarea activitatii brokerilor de asigurari

CUPRINS
        INTRODUCERE    2
CAPITOLUL I 4
EVOLUŢII ÎNREGISTRATE PE PIAŢA INTERNĂ A ASIGURĂRILOR    4
  1.1. Domeniul asigurǎrilor – considerente generale     4
  1.2. Piaţa asigurǎrilor – prezentare generala    6
    1.2.1. Noţiunea de “piaţǎ a asigurǎrilor”. Elemente definitorii 6
    1.2.2. Actorii pieţei asigurǎrilor  9
    1.2.3.  Asigurǎrile în România - istoric  11
CAPITOLUL II     27
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII BROKERILOR DE ASIGURĂRI    27
  2.1. Intermedierea în asigurǎri şi reasigurǎri   27
    2.1.1. Intermediari în asigurǎri şi reasigurǎri. Definiţie. Prezentare
    comparativǎ. 27
    2.1.2. Asociaţia Internaţionalǎ a Intermediarilor de Asigurǎri (BIPAR)
    şi Uniunea Naţionalǎ a Societǎţilor de Intermediere şi Consultanţǎ în
    Asigurǎri din România (UNSICAR)     28
  2.2. Brokerii de asigurǎri – auditorii de primǎ instanţǎ ai asigurătorilor
  30
    2.2.1. Ce este şi ce face un broker de asigurări?    30
    2.2.2. Prezentarea pe larg a activitǎţii brokerilor de
    asigurare/reasigurare    34
    2.2.3. Piaţa româneascǎ de brokeraj în asigurǎri     38
CAPITOLUL III    42
ANALIZA ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE A SOCIETĂŢII EUROBROKERS GROUP S.A.
42
  3.1. EUROBROKERS GROUP S.A. - Prezentare generală      42
    3.1.1. Scurt istoric     42
    3.1.2. Domeniu de activitate  44
    3.1.3. Obiectivele societăţii 46
    3.1.4. Organizarea şi funcţionarea S.C. EUROBROKERS GROUP S.A.  46
      3.1.4.1. Circuitul documentelor de asigurare 47
      3.1.4.2. Modul de decontare şi promovare şi atribuţiile brokerilor şi
      reprezentanţilor în cadrul societăţii EUROBROKERS  47
      3.1.4.3. Atribuţiile brokerilor şi reprezentanţilor      48
    3.1.5. Colaboratori      48
    3.1.6. Servicii oferite  50
  3.2. Portofoliul S.C. EUROBROKERS GROUP S.A. pentru anul 2005     65
  3.3. Studii de caz   70
    3.3.1. Studiu de caz - Contract de intermediere în asigurări. Clauze
    generale      70
    3.3.2. Studiu de caz – intermediere asigurare de viaţă „Bonus - Medium
    Plus” – S.C. Generali S.A.    74
    3.3.3. Studiu de caz – Intermediere Poliţa complexă pentru daune
    materiale „EUROCASA” – S.C. Generali S.A. 86
CAPITOLUL IV     102
CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND ACTIVITATEA DE ASIGURARE ŞI TENDINŢELE
ACESTEIA ÎN CONDIŢIILE ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE     102
  4.1. Concluzii şi propuneri cu privire la activitatea societăţii
  EUROBROKERS    102
  4.2. Piaţa românească de asigurări – o piaţă reglementată, în mare masură
  în conformitate cu normele europene   106
  4.3. Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor în ce priveşte
  integrarea europeană şi relaţiile externe   109
        BIBLIOGRAFIE   111

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu