Managementul proiectelor europene destinate realizarii sistemelor informatice integrate economic

Cuprins
Capitolul 1 3
Sisteme informatice integrate şi activitatea managerială 3
  1.1. Rolul SII (Sistem informatic integrat) în organizaţie  4
  1.2.Locul SII într-o organizaţie      6
  1.3.Interacţiunile SII     6
  1.4. Lista de atribuţii ale firmelor care folosesc strategia IT de nivel 2
  si 3      7
Capitolul 2 9
Soluţiile de tip ERP   9
  2.1. Funcţionalităţi 13
Capitolul 3 16
Punctul I - Studiu de caz    16
  3.1.Tipul de structură organizatorică 16
  3.2.Istoricul firmei 17
  3.3.Analiza activităţii firmei  18
  3.4.Funcţiile întreprinderii    19
  3.5. Funcţia financiar-contabilă      20
  3.6. Funcţia juridică      22
  3.7. Funcţia de producţie  22
  3.8.Funcţia comercială     23
  3.9.Funcţia de marketing   24
  3.10.Funcţia de resurse umane   24
  3.11.Funcţia de planificare şi strategie    24
  3.12.Organigrama întreprinderii 24
Punctul 2 - Analiza sistemului specific temei de licenţă 26
  3.13. Descrierea detaliată a modulelor din aplicaţia/aplicaţiile
  sistemului (inclusiv fluxul informaţional şi legătura cu alte module)   27
Punctul 3 - Noi tehnologii informaţionale    40
Bibliografie     44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu