Memorie, inteligenta si performanta scolara. Studiu asupra relatiilor dintre ele

Introducere...........4  1. Memoria………5  1.1. Definirea memoriei. Scurt istoric şi poziţii teoretice faţă de acest proces…………..5  1.2. Sistemele mnezice……………8  1.2.1. Memoria senzorială……………9  1.2.2. Memoria de scurtă durată…………10  1.2.3. Memoria de lungă durată…………11  1.2.4. Memoria episodică şi memoria semantică………….12  1.2.5. Memoria explicită şi memoria implicită………13  1.2.6. Memoria logică şi memoria mecanică…………15  1.2.7. Memoria vizuală şi memoria auditivă…………16  1.3. Procesele memoriei………17  1.4. Uitarea. Perspective asupra uitării………18  1.5. Evoluţia memoriei în ontogeneză………20     2. Inteligenţa…………25  2.1. Istoric al conceptului, definire şi caracterizare generală………25  2.2. Modele explicativ – interpretative ale inteligenţei…………28  2.2.1. Modelul psihometric al lui Binet – Simone………28  2.2.2. Modelul bifactorial al lui Spearman…………29  2.2.3. Modelul multifactorial al lui Thurstone………….30  2.2.4. Modelul genetic. Perspectiva lui Jean Piaget………30  2.2.5. Modelul cuboid al intelectului elaborat de Guillford……......31  2.2.6. Modelul triarhic al lui Sternberg…………32  2.2.7. Toeria inteligenţelor multiple a lui Gardner……….33  2.3. Aspecte evolutive ale inteligenţei………34     3. Performanţa şcolară…………39  3.1. Delimitări conceptuale…………39  3.2. Constelaţia factorilor ce stau la baza succesului şcolar…….…...40  3.3. Rolul memoriei în învăţare………46  3.4. Rolul inteligenţei în învăţare – Inteligenţa şcolară…………49     4. Studiu asupra relaţiei dintre formele memoriei, inteligenţă şi performanţa şcolară………55  4.1. Obiectivele cercetării………55  4.2. Ipotezele de cercetare………55  4.3. Instrumente utilizate………55  4.4. Subiecţi………57  4.5. Procedură………57  4.6. Rezultate obţinute şi interpretarea lor…………58  4.7. Concluzii……….68     Bibliografie………70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu