Metode interactive de predare-învăţare a geometriei

Introducere        Capitolul 1 Strategii didactice interactive. Abordari conceptuale 1.1 Strategii didactice. Delimitări conceptuale 1.2 Strategii de dinamizare a învăţării. Abordarea interactivă în educaţie 1.3 Strategii didactice interactive in predarea geometriei. Fundamente teoretice     Capitolul 2 Metode interactive de predare-învăţarea geometriei 2.1 Etapele elaborării unei strategii didactice 2.1.1. Exemple 2.2. Criteriile de apreciere a eficienței unei strategii     Capitolul 3. Studiul experimental 3.1. Design experimental 3.1. Metodologia investigației     Concluzii generale şi recomandări Bibliografie Anexe Glosar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu