Organizarea si Eficienta Unei Microferme in Zona x

CUPRINS
       INTRODUCERE
CAP.I. CONSIDERAŢII ASUPRA CADRULUI NATURAL
         1. CONSIDERAŢII NATURALE
                1. Aşezarea geografică;
                2. Relieful
                3. Condiţiile climatice
                4. Solurile
                5. Vegetaţia
                6. Fauna.
                7. Populaţia şi resursele de muncă.
                8. Evoluţia numerică a populaţiei.
                9. Componentele demografice şi evoluţia lor.
         2. CONDIŢIILE SOCIO-ECONOMICE
         3. POTENŢIALUL TURISTIC.
             1.3.1. Figuri reprezentative ale comunei Mălini-Suceva.
         4. CREŞTEREA NIMALELOR.
CAP. II. FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A CULTURILOR DE CÂMP
       2.1. MĂRIMEA ŞI STRUCTURA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI AGRICOL
       2.2. REPARTIZAREA CULTURILOR DE CÂMP PE SOLE
       2.3. STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE PE CULTURI
       2.4. PLANUL DE CULTURĂ
       2.5. FUNDAMENTAREA FIŞELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu