Orientarea psihologica in criminologie

Introducere …………pag.03     CAPITOLUL I-1: IMPORTANŢA ORIENTĂRII PSIHOLOGICE ÎN CADRUL TEORIILOR CAUZALITĂŢII ............pag.06     CAPITOLUL II: CONSIDERAŢII GENERALE II -1: Orientarea psihologică – concept şi obiect de cercetare..........pag.09 II -2: Iniţiatorii orientării psihologice. Teorii premergătoare.............pag.10 II -3: Scopul orientării psihologice.............pag.15     CAPITOLUL III : TEORIA PSIHANALITICĂ A LUI SIGISMUND FEUD III -1: S. Feud şi psihanaliza. Consideraţii introductive...............pag.17 III -2: Conceptele de conştient, inconştient, Eu, Sine, Supraeu...............pag.19 III -3: Conţinutul teoriei psihanalitice..............pag.23 III -4: Teorii psihanalitice post –Freudiene...........pag.30 III -5: Importanţa şi limitele teoriei................pag.35     CAPITOLUL IV : TEORIA PERSONALITĂŢII CRIMINALE IV -1: Conceptul de personalitate criminală.............pag.40 IV -2: Conţinutul teoriei personalităţii criminale a lui J. Pinatel........pag.42 IV -3: Limite şi critici aduse teoriei personalităţii criminale...........pag.53 IV -4: Alte coordonate psihologice ale personalităţii criminale.........pag.56     CONCLUZII: IMPLICAŢIILE DETERMINATE DE ORIENTAREA PSIHOLOGICĂ ÎN STUDIUL CERCETĂRII FENOMENULUI INFRACTIONAL.....pag.62 BIBLIOGRAFIE :............pag.65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu