PARTICULARITI SI TACTICE ALE AUDIERII MINORILOR IN CALITATE DE MARTORI SI INVINUITI SAU INCULPATI

                                   CUPRINS
  CONSIDERA}II INTRODUCTIVE
  CAPITOLUL         I          CONSIDERA}II        GENERALE         PRIVIND
MARTORII {I iNVINUI}II SAU INCULPA}II                    iN PROCESUL PENAL
  Sectiunea  I           Obligatiile  si  drepturile  martorului   si   ale
                 invinuitului sau inculpatului
  § 1. Obligatiile si drepturile martorului
      1. Generalitati
      2. Reglementari procesuale
  § 2. Obligatiile si drepturile invinuitilor sau inculpatilor
      1. Generalitati
      2. Reglementari procesuale
  Sectiunea  a  II-a           Consideratii  privind  valoarea  probanta  a
                       declaratiilor martorilor
  § 1. Evaluari ale fortei probante
  § 2. Cauze ale relativitatii marturiei
  CAPITOLUL          II          OBLIGA}IILE         {I          DREPTURILE
MARTORILOR  {I   iNVINUI}ILOR   SAU                             INCULPA}ILOR
MINORI
  Sectiunea  I         Obligatiile si drepturile martorilor minori
  Sectiunea  a  II-a           Obligatiile  si  drepturile  martorilor   si
invinutilor sau                   inculpatilor minori
  CAPITOLUL        III         CONSIDERA}II        PRIVIND         VALOAREA
PROBANT|  A  DECLARA}IILOR                                   MARTORILOR   {I
iNVINUI}ILOR SAU                             INCULPA}ILOR MINORI
  CAPITOLUL       IV          PARTICULARIT|}I        ALE        PSIHOLOGIEI
MARTORILOR  {I   iNVINUI}ILOR   SAU                             INCULPA}ILOR
MINORI
  Sectiunea I          Aspecte generale
  Sectiunea a II-a          Elemente ale personalitatii minorilor
  § 1 Prima perioada a vietii
  § 2. Vârsta prescolara si vârsta scolara
      1. Vârsta prescolara. Generalitati
      2. Vârsta scolara. Generalitati
      3. Senzatiile si perceptiile la vârsta prescolara si vârsta scolara
            A. Generalitati
            B. Senzatiile si perceptiile la vârsta scolara mica
      4. Gândirea la vârsta prescolara si vârsta scolara
      5. Procesele afective la vârsta prescolara si vârsta scolara
      6. Dezvoltarea personalitatii la vârsta prescolara si vârsta scolara
      7. Dezvoltarea caracterului la vârsta prescolara si vârsta scolara
      8. Memoria si atentia la vârsta prescolara si vârsta scolara
            A. Memoria si caracteristicile ei
            B. Atentia si caracterisiticile ei
             C.  Caracterisitici  ale  memoriei  si  atentiei   la   vârsta
prescolara si          scolara
      9. Imaginatia la vârsta prescolara si vârsta scolara
            A. Imaginatia la copilul prescolar
            B. Imaginatia la copilul scolar
  § 3. Vârsta preadolescentei si vârsta adolescentei
      1. Generalitati
      2. Aspecte importante ale dezvoltarii psihice  ale  preadolescentului
si    adolescentului
  Sectiunea a III-a    Factorii care infuenteaza perceperea unui eveniment
  § 1. Generalitati
  § 2. Factorii de bruiaj din perspectiva criminalistica
  CAPITOLUL      V         ELEMENTE       TACTICE       iN       ASCULTAREA
MARTORILOR MINORI
  Sectiunea  I           Aspecte   generale   ale   pregatirii   ascultarii
martorilor
  § 1. Generalitati
  § 2. Studierea dosarului cauzei
  § 3. Stabilirea martorilor
      1. Identificarea persoanelor
      2. Selectarea martorilor
  § 4. Cunoasterea personalitatii martorului
  Sectiunea a II-a          Elemente tactice in  pregatirea  si  ascultarea
                             martorului
  § 1. Determinarea ordinii de audiere
  § 2. Fixarea momentului de audiere
  § 3. Organizarea audierii
  Sectiunea  a  III-a     Reguli  si  procedee  tactice  criminalistice  in
                       ascultarea propriu-zisa a martorului
  § 1. Reguli generale
      1. Identificarea martorului
      2. Relatarea libera
      3. Formularea de intrebari
  § 2. Particularitati ale ascultarii martorilor minori
      1. Generalitati
      2. Pregatirea ascultarii
      3. Audierea minorilor
      4. Particularitati tactice in ascultarea minorilor
      5. Comportamentul organelor judiciare in timpul ascultarii
  Sectiunea a IV-a     Fixarea declaratiilor martorului minor
  § 1. Consemnarea in procesul-verbal a declaratiilor martorului
  §  2.  Fixarea  declaratiilor  martorilor  minori  prin  procede  tehnice
criminale
  CAPITOLUL      VI        ELEMENTE       TACTICE       iN       ASCULTAREA
iNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR
  Sectiunea I          Pregatirea in vederea ascultarii
  § 1. Stidierea materialului cauzei
  § 2. Organizarea modului de desfasurare a ascultarii
  § 3. Planificarea ascultarii minorului
  Sectiunea a II-a           Ascultarea  propriu-zisa  a  invinuitului  sau
                       inculpatului minor
  § 1. Generalitati
  § 2. Verificarea identitatii invinuitului sau inculpatului
  § 3. Modalitati de ascultare in faza relatarii libere
  Sectiunea a III-a    Fixarea declaratiilor invinuitului sau  inculpatului
                       minor
  § 1. Consemnarea in procesul-verbal
  § 2. Banda magnetica
  CAPITOLUL    VII      MODUL     DE     VERIFICARE     A     DECLARA}IILOR
MARTORILOR {I iNVINUI}ILOR SAU                           INCULPA}ILOR
  Sectiunea I          Verificarea declaratiilor martorilor si invinuitului
                             sau inculpatului minor
  Sectiunea a II-a          Reguli  tactice  recomandate  pentru  probarea,
                   evidentierea   si   inlaturarea    contradictiilor    din
            declaratiile minorilor
  § 1. indepartarea contradictiilor
  § 2. Demascarea si indepartarea minciunii si a  rezultatelor  imaginatiei
din   declaratiile minorului
  Sectiunea a III-a    Aprecierea declaratiilor invinuitului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu